පරිපූර්ණ ප්‍රේමයක්!

හිතන්න පොඩ්ඩක්, ඔබ ඔබ ආදරේ කරනවා කියන පෙම්වතියගේ ආශාවන්ට සවන් දෙනවද?, ඇයගේ අදහසට ගරුකරනවද? ගොඩක් වෙලාවට දකින දේ තමයි, ඒක එහෙම නෙවේ. කාන්තාව ස්වභාවයෙන්ම අහිංසක නිසා ගොඩක් වෙලාවට පිරිමි කෙනාගේ අදහසට හිසනවනවා. ඒ ඇය ඔබට මුළු හදවතින්ම ආදරේ කරන නිසා. ඇයගේ ආසාවන් හා අදහස් සමහරවිට සඟවාගෙන ඉන්නවා ඔබේ සතුට වෙනුවෙන්. ඔබ මම දන්නා කී දෙනෙක්... Continue Reading →

Advertisements

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: